Tarieven 

Hier vindt u een overzicht van de kosten die gebonden zijn aan de behandelingen in de praktijk. Deze lijst van prestaties, codes en tarieven is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

 

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11 Periodieke controle   21.78
C13 Probleemgericht consult   21.78
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen   21.78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   103.16
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan   28.66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak   57.31
C80 Mondzorg aan huis   17.19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose   45.85
C85 Weekendbehandeling   21.78
C86 Avondbehandeling   21.78
C87 Nachtbehandeling   21.78
C90 Niet nagekomen afspraak  

Preventieve mondzorg
(M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten   12.85
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten   12.85
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten   12.85
M05 Niet-restauratieve behandeling van cari   25.79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament   5.73
M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek   17.19
M40 Fluoridebehandeling   14.33
M61 Mondbeschermer   25.79

Tandvleesbehandelingen
(T)

T00 Laboratoriumkosten  
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   151.88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   166.21
T21 Grondig reinigen wortel, complex   30.95
T22 Grondig reinigen wortel, standaard   22.92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initi   88.83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi   103.16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   45.85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg   60.18
T42 Consult parodontale nazorg   87.11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg   115.77
T44 Complex consult parodontale nazorg   154.17
T57 Toepassing lokaal medicament   61.90
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus   151.88
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus   166.21
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen   186.27
T71 lapoperatie, per sextant (   286.56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant   343.87
T73 Directe postoperatieve zorg, kort   57.31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   154.17
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus   149.01
T76 Tuber- of retromolaarplastiek   71.64
T80 Tandvleestransplantaat   123.22
T81 Tuber- of retromolaarplastiek   100.30
T82 Tandvleescorrectie, per element   54.45
T83 Tandvleescorrectie, per sextant   143.28
T84 Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant   343.87
T85 Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant   114.62
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal   186.27
T87 Kroonverlenging per element   186.27
T88 Kroonverlenging per sextant   343.87
T89 Directe postoperatieve zorg, kort   57.31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid   154.17
T91 Pocketregistratie   34.39
T92 Parodontiumregistratie   68.77
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling   40.12
T94 Behandeling tandvleesabces   77.37
T95 (Draad)Spalk   22.92
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse   57.31

Verdoving
(A)

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving   14.33
A15 Oppervlakte verdoving   7.45
A20 Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie   kostprijs

Vullingen
(V)

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal   68.77
V30 Fissuurlak, eerste element   25.79
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting   14.33
V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament   5.73
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje   11.46
V70 Parapulpaire stift   11.46
V71 Eenvlaksvulling amalgaam   24.07
V72 Tweevlaksvulling amalgaam   38.40
V73 Drievlaksvulling amalgaam   49.86
V74 Meervlaksvulling amalgaam   69.92
V80 Wortelkanaalstift   20.06
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   35.53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   49.86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   61.32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer   81.38
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element   8.60
V91 Eenvlaksvulling composiet   45.85
V92 Tweevlaksvulling composiet   60.18
V93 Drievlaksvulling composiet   71.64
V94 Meervlaksvulling composiet   91.70

Implantaten
(J)

J01 Initieel onderzoek implantologie   63.56
J02 Verlengd onderzoek implantologie   97.79
J03 Proefopstelling   132.01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan   44.00
J06 Vrijleggen foramen mentale   29.34
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik   Kostprijs
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond   19.56
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft   234.69
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting   146.68
J11 Prepareren donorplaats   132.01
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   141.79
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting   68.45
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft   83.12
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte   127.12
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad   58.67
J19 Toeslag esthetische zone   63.56
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak   223.44
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)   73.34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat   161.35
J27 Vervangen eerste implantaat   223.44
J29 Plaatsen volgende Healing Abutment   34.71
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste   102.68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef   112.45
J33 Kosten implantaat   314.04
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting   9.78
J40 Twee magneten/drukknoppen   151.57
J41 Elke volgende magneet, drukknop   34.23
J42 Staaf tussen twee implantaten   200.46
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak   63.56
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon   24.45
J50 Boven- en onder klikgebit   503.60
J51 Onder-klikgebit   327.58
J52 Boven-klikgebit   327.58
J53 Omvorming klikgebit   97.79
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten   127.12
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten   146.68
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten   171.13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten   83.12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten   107.56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten   132.01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie   53.78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   88.01
J70 Opvullen zonder staafdemontage   136.90
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten   171.13
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten   195.57
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   220.02
J74 Reparatie zonder staafdemontage   53.78
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   102.68
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   127.12
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten   151.57
J78 Verwijderen   24.45
J79 Verwijderen   45.47
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit   497.73
J97 Overheadkosten implantaten   171.85
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie   97.25

Mondzorg Marcel Verhoog

Mondzorg Marcel Verhoog

Praktijk Berkelland

Praktijk Apeldoorn

Uw behandelaar

CONTACT

BERKELLAND

Telefoon:

(0545) 287849

06-51986741

 

APELDOORN

Telefoon:

06-51986741

 

E-mail: info@mhpa.nl

 

 

 

Behandeling volgens afspraak. 

Contact

                                                Mondzorg Marcel Verhoog  |   info@mhpa.nl |    telefoontje 06-51986741 | Privacyverklaring   

Mondzorg Marcel Verhoog
NVVP
NVM
NVOI
Kwaliteitsregister Mondhygienisten