Tarieven 

Hier vindt u een overzicht van de kosten die gebonden zijn aan de behandelingen in de praktijk. Deze lijst van prestaties, codes en tarieven is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

 

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11Periodieke controle 21.78
C13Probleemgericht consult 21.78
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21.78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103.16
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28.66
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak 57.31
C80Mondzorg aan huis 17.19
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45.85
C85Weekendbehandeling 21.78
C86Avondbehandeling 21.78
C87Nachtbehandeling 21.78
C90Niet nagekomen afspraak 

Preventieve mondzorg
(M)

M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten 12.85
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten 12.85
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten 12.85
M05Niet-restauratieve behandeling van cari 25.79
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5.73
M32Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek 17.19
M40Fluoridebehandeling 14.33
M61Mondbeschermer 25.79

Tandvleesbehandelingen
(T)

T00Laboratoriumkosten 
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151.88
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166.21
T21Grondig reinigen wortel, complex 30.95
T22Grondig reinigen wortel, standaard 22.92
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initi 88.83
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi 103.16
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45.85
T41Beperkt consult parodontale nazorg 60.18
T42Consult parodontale nazorg 87.11
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg 115.77
T44Complex consult parodontale nazorg 154.17
T57Toepassing lokaal medicament 61.90
T60Evaluatieonderzoek met pocketstatus 151.88
T61Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 166.21
T70Flapoperatie tussen 2 elementen 186.27
T71lapoperatie, per sextant ( 286.56
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant 343.87
T73Directe postoperatieve zorg, kort 57.31
T74Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154.17
T75Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus 149.01
T76Tuber- of retromolaarplastiek 71.64
T80Tandvleestransplantaat 123.22
T81Tuber- of retromolaarplastiek 100.30
T82Tandvleescorrectie, per element 54.45
T83Tandvleescorrectie, per sextant 143.28
T84Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant 343.87
T85Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant 114.62
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 186.27
T87Kroonverlenging per element 186.27
T88Kroonverlenging per sextant 343.87
T89Directe postoperatieve zorg, kort 57.31
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 154.17
T91Pocketregistratie 34.39
T92Parodontiumregistratie 68.77
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40.12
T94Behandeling tandvleesabces 77.37
T95(Draad)Spalk 22.92
T96Uitgebreide Voedingsanalyse 57.31

Verdoving
(A)

A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14.33
A15Oppervlakte verdoving 7.45
A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie kostprijs

Vullingen
(V)

V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68.77
V30Fissuurlak, eerste element 25.79
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting 14.33
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament 5.73
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 11.46
V70Parapulpaire stift 11.46
V71Eenvlaksvulling amalgaam 24.07
V72Tweevlaksvulling amalgaam 38.40
V73Drievlaksvulling amalgaam 49.86
V74Meervlaksvulling amalgaam 69.92
V80Wortelkanaalstift 20.06
V81Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 35.53
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49.86
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 61.32
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 81.38
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8.60
V91Eenvlaksvulling composiet 45.85
V92Tweevlaksvulling composiet 60.18
V93Drievlaksvulling composiet 71.64
V94Meervlaksvulling composiet 91.70

Implantaten
(J)

J01Initieel onderzoek implantologie 63.56
J02Verlengd onderzoek implantologie 97.79
J03Proefopstelling 132.01
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44.00
J06Vrijleggen foramen mentale 29.34
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik Kostprijs
J08Aanbrengen botvervangers in extractie wond 19.56
J09Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 234.69
J10Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 146.68
J11Prepareren donorplaats 132.01
J12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 141.79
J13Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 68.45
J15Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83.12
J17Aanvullende ophoging bodem bijholte 127.12
J18Ophoging bodem bijholte orthograad 58.67
J19Toeslag esthetische zone 63.56
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak 223.44
J23Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 73.34
J26Moeizaam verwijderen implantaat 161.35
J27Vervangen eerste implantaat 223.44
J29Plaatsen volgende Healing Abutment 34.71
J30Bindweefseltransplantaat, eerste 102.68
J32Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef 112.45
J33Kosten implantaat 314.04
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting 9.78
J40Twee magneten/drukknoppen 151.57
J41Elke volgende magneet, drukknop 34.23
J42Staaf tussen twee implantaten 200.46
J43Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 63.56
J44Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24.45
J50Boven- en onder klikgebit 503.60
J51Onder-klikgebit 327.58
J52Boven-klikgebit 327.58
J53Omvorming klikgebit 97.79
J54Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127.12
J55Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146.68
J56Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 171.13
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83.12
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten 107.56
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 132.01
J60Specifiek consult nazorg implantologie 53.78
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie 88.01
J70Opvullen zonder staafdemontage 136.90
J71Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171.13
J72Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195.57
J73Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220.02
J74Reparatie zonder staafdemontage 53.78
J75Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102.68
J76Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127.12
J77Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151.57
J78Verwijderen  24.45
J79Verwijderen  45.47
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 497.73
J97Overheadkosten implantaten 171.85
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie 97.25

Mondzorg Marcel Verhoog

Mondzorg Marcel Verhoog

Praktijk Berkelland

Praktijk Apeldoorn

Uw behandelaar

CONTACT

BERKELLAND

Telefoon:

(0545) 287849

06-51986741

 

APELDOORN

Telefoon:

06-51986741

 

E-mail: info@mhpa.nl

 

 

 

Behandeling volgens afspraak. 

Contact

                                                Mondzorg Marcel Verhoog  |   info@mhpa.nl |    telefoontje 06-51986741 | Privacyverklaring   

Mondzorg Marcel Verhoog
NVVP
NVM
NVOI
Kwaliteitsregister Mondhygienisten