Tarieven 

Hier vindt u een overzicht van de kosten die gebonden zijn aan de behandelingen in de praktijk. Deze lijst van prestaties, codes en tarieven is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

 

  • C1121.78Periodieke controle
  • C1321.78Probleemgericht consult
  • C2221.78Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C28103.16Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
  • C2928.66Studiemodellen t.b.v. behandelplan
  • C6557.31Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
  • C8017.19Mondzorg aan huis
  • C8445.85Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
  • C8521.78Weekendbehandeling
  • C8621.78Avondbehandeling
  • C8721.78Nachtbehandeling
  • C90Niet nagekomen afspraak
  • M0112.85Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0212.85Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0312.85Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0525.79Niet-restauratieve behandeling van cari
  • M305.73Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M3217.19Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek
  • M4014.33Fluoridebehandeling
  • M6125.79Mondbeschermer
  • T00Laboratoriumkosten
  • T11151.88Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
  • T12166.21Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T2130.95Grondig reinigen wortel, complex
  • T2222.92Grondig reinigen wortel, standaard
  • T3188.83Herbeoordeling met pocketstatus, na initi
  • T32103.16Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initi
  • T3345.85Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
  • T4160.18Beperkt consult parodontale nazorg
  • T4287.11Consult parodontale nazorg
  • T43115.77Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T44154.17Complex consult parodontale nazorg
  • T5761.90Toepassing lokaal medicament
  • T60151.88Evaluatieonderzoek met pocketstatus
  • T61166.21Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
  • T70186.27Flapoperatie tussen 2 elementen
  • T71286.56lapoperatie, per sextant (
  • T72343.87Flapoperatie uitgebreid, per sextant
  • T7357.31Directe postoperatieve zorg, kort
  • T74154.17Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  • T75149.01Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
  • T7671.64Tuber- of retromolaarplastiek
  • T80123.22Tandvleestransplantaat
  • T81100.30Tuber- of retromolaarplastiek
  • T8254.45Tandvleescorrectie, per element
  • T83143.28Tandvleescorrectie, per sextant
  • T84343.87Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting per sextant
  • T85114.62Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant
  • T86186.27Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T87186.27Kroonverlenging per element
  • T88343.87Kroonverlenging per sextant
  • T8957.31Directe postoperatieve zorg, kort
  • T90154.17Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
  • T9134.39Pocketregistratie
  • T9268.77Parodontiumregistratie
  • T9340.12Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T9477.37Behandeling tandvleesabces
  • T9522.92(Draad)Spalk
  • T9657.31Uitgebreide Voedingsanalyse
  • A1014.33Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
  • A157.45Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • V1568.77Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
  • V3025.79Fissuurlak, eerste element
  • V3514.33Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
  • V405.73Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
  • V5011.46Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V7011.46Parapulpaire stift
  • V7124.07Eenvlaksvulling amalgaam
  • V7238.40Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7349.86Drievlaksvulling amalgaam
  • V7469.92Meervlaksvulling amalgaam
  • V8020.06Wortelkanaalstift
  • V8135.53Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8249.86Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8361.32Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8481.38Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V858.60Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • V9145.85Eenvlaksvulling composiet
  • V9260.18Tweevlaksvulling composiet
  • V9371.64Drievlaksvulling composiet
  • V9491.70Meervlaksvulling composiet
  • J0163.56Initieel onderzoek implantologie
  • J0297.79Verlengd onderzoek implantologie
  • J03132.01Proefopstelling
  • J0544.00Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J0629.34Vrijleggen foramen mentale
  • J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J0819.56Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J09234.69Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
  • J10146.68Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J11132.01Prepareren donorplaats
  • J12141.79Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J1368.45Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
  • J1583.12Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
  • J17127.12Aanvullende ophoging bodem bijholte
  • J1858.67Ophoging bodem bijholte orthograad
  • J1963.56Toeslag esthetische zone
  • J20223.44Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J2373.34Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
  • J26161.35Moeizaam verwijderen implantaat
  • J27223.44Vervangen eerste implantaat
  • J2934.71Plaatsen volgende Healing Abutment
  • J30102.68Bindweefseltransplantaat, eerste
  • J32112.45Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J33314.04Kosten implantaat
  • J349.78Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting
  • J40151.57Twee magneten/drukknoppen
  • J4134.23Elke volgende magneet, drukknop
  • J42200.46Staaf tussen twee implantaten
  • J4363.56Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J4424.45Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
  • J50503.60Boven- en onder klikgebit
  • J51327.58Onder-klikgebit
  • J52327.58Boven-klikgebit
  • J5397.79Omvorming klikgebit
  • J54127.12Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J55146.68Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J56171.13Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J5783.12Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
  • J58107.56Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
  • J59132.01Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
  • J6053.78Specifiek consult nazorg implantologie
  • J6188.01Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J70136.90Opvullen zonder staafdemontage
  • J71171.13Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J72195.57Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J73220.02Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7453.78Reparatie zonder staafdemontage
  • J75102.68Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J76127.12Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J77151.57Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J7824.45Verwijderen
  • J7945.47Verwijderen
  • J80497.73Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • J97171.85Overheadkosten implantaten
  • J9897.25Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

Mondzorg Marcel Verhoog

Mondzorg Marcel Verhoog

Praktijk Berkelland

Praktijk Apeldoorn

Ons team

CONTACT

BERKELLAND

Telefoon:

(0545) 287849

06-51986741

 

APELDOORN

Telefoon:

06-51986741

 

E-mail: info@mhpa.nl

 

 

 

Behandeling volgens afspraak. 

Contact

                                                Mondzorg Marcel Verhoog  |   info@mhpa.nl |    telefoontje 06-51986741 | Privacyverklaring   

Mondzorg Marcel Verhoog
NVVP
NVM
NVOI
Kwaliteitsregister Mondhygienisten