Zorgmail

Tarieven 

Hier vindt u een overzicht van de kosten die gebonden zijn aan de behandelingen in de praktijk. Deze lijst van prestaties, codes en tarieven is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.

  • C00150.54Consult ten behoeve van een intake
  • C00225.27Consult voor een periodieke controle
  • C00325.27Consult, niet zijnde periodieke controle
  • C01025.27Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
  • C011119.69Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion
  • C012119.69Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan
  • C01333.25Studiemodellen
  • C01439.90Pocketregistratie
  • C01579.79Parodontiumregistratie
  • C016199.48Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling
  • C02019.95Mondzorg aan huis
  • C02127.93Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren)
  • M0114.91Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
  • M0214.91Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
  • M0314.91Gebitsreiniging, per vijf minuten
  • M0529.92Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit
  • M3219.95Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek
  • M306.65Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
  • M4016.62Fluoridebehandeling
  • M61 29.92Mondbeschermer of fluoridekap
  • M80 57.85Behandeling van witte vlekken, eerste element
  • M81 31.92Behandeling van witte vlekken, volgend element
  • T012192.83Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
  • T02135.91Grondig reinigen wortel, complex
  • T02226.60Grondig reinigen wortel, standaard
  • T032119.69Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus
  • T03373.14Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
  • T042101.07Consult parodontale nazorg
  • T043134.32Uitgebreid consult parodontale nazorg
  • T044178.87Complex consult parodontale nazorg
  • T070216.11Flapoperatie tussen twee elementen
  • T071332.47Flapoperatie per sextant(één zesde deel)
  • T072398.97Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
  • T07366.49Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T074178.87Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T07683.12Tuber- of retromolaarplastiek
  • T101116.36Tuber- of retromolaarplastiek
  • T10263.17Tandvleescorrectie, één element
  • T103166.24Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen
  • T111398.97Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
  • T112132.99Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
  • T113216.11Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
  • T121216.11Kroonverlenging, één element
  • T122398.97Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen
  • T141126.34Tandvleestransplantaat
  • T142 398.97Recessie bedekking met verplaatste lap
  • T15166.49Directe postoperatieve zorg, eerste zitting
  • T152178.87Directe postoperatieve zorg, volgende zitting
  • T161 46.55Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
  • T16289.77Behandeling tandvleesabces
  • T163 71.81Toepassing lokaal medicament
  • T164 26.60(Draad)Spalk
  • T16566.49Uitgebreide voedingsanalyse
  • A1016.62Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving
  • A158.64Oppervlakte verdoving
  • A20Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie ( kostprijs )
  • A3053.20Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie
  • V7127.93Eénvlaksvulling amalgaam
  • V7244.55Tweevlaksvulling amalgaam
  • V7357.85Drievlaksvulling amalgaam
  • V7481.12Meervlaksvulling amalgaam
  • V8141.23Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8257.85Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8371.15Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V8494.42Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
  • V9153.20Eénvlaksvulling composiet
  • V9269.82Tweevlaksvulling composiet
  • V9383.12Drievlaksvulling composiet
  • V94106.39Meervlaksvulling composiet
  • V1579.79Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)
  • V3029.92Fissuurlak eerste element(sealen)
  • V3516.62Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
  • V406.65Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
  • V5013.30Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
  • V70 13.30Parapulpaire stift
  • V80 23.27Wortelkanaalstift
  • V85 9.97Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
  • J001199.68Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie
  • J002113.01Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
  • J01073.71Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling
  • J011 113.40Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling
  • J012 85.05Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen
  • J013 170.09Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen
  • J01451.03Implantaatpositionering op grond van CT-scan
  • J020 272.15Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft
  • J021 170.09Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden
  • J022 164.42Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak
  • J030 96.39Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren
  • J031 147.42Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren
  • J032 68.04Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren
  • J040259.68Plaatsen eerste implantaat, per kaak
  • J041107.16Plaatsen volgend implantaat, per kaak
  • J04285.05Plaatsen eerste tandvleesvormer
  • J04340.26Plaatsen volgende tandvleesvormer
  • J04437.42Verwijderen implantaat
  • J045187.10Moeizaam verwijderen implantaat
  • J046259.11Vervangen eerste implantaat
  • J047107.16Vervangen volgend implantaat
  • J048197.88Chirurgische behandeling peri- implantitis, per sextant
  • J049577.75Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit
  • J050Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik ( kostprijs )
  • J05122.68Aanbrengen botvervangers in extractie wond
  • J052153.08Prepareren donorplaats
  • J05376.54Toeslag esthetische zone, per kaakhelft
  • J054119.07Bindweefseltransplantaat per donorplaats
  • J055127.57Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie
  • J056130.41Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
  • J057366.12Kosten implantaat
  • J05811.34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
  • J05926.65Grondig submucosaal reinigen implantaat
  • J060294.83Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat
  • J070136.08Plaatsen eerste drukknop
  • J07139.69Plaatsen elke volgende drukknop
  • J072232.46Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak
  • J07373.71Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
  • J080583.99Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit
  • J081379.88Klikgebit in de onderkaak
  • J082379.88Klikgebit in de bovenkaak
  • J083113.40Omvorming tot klikgebit
  • J084147.42Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten
  • J085170.09Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
  • J086198.44Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
  • J08796.39Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten
  • J088124.74Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten
  • J089153.08Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten
  • J09062.37Specifiek consult nazorg implantologie
  • J091102.06Uitgebreid consult nazorg implantologie
  • J100158.75Opvullen zonder staafdemontage
  • J101198.44Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
  • J102226.79Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J103255.14Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10419.95Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk
  • J10562.37Reparatie zonder staafdemontage
  • J106119.07Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
  • J107147.42Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
  • J108175.76Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
  • J10928.35Verwijderen en vervangen drukknop

Mondzorg Marcel Verhoog

Mondzorg Marcel Verhoog

CONTACT

(0545) 287849

06-51986741

E-mail: info@mhpa.nl

 

Hageman Medisch Centrum

J.W. Hagemanstraat 46-10

7151 AH  Eibergen

 

 

Behandeling volgens afspraak. 

Contact

                                                Mondzorg Marcel Verhoog  |   info@mhpa.nl |    telefoontje 06-51986741 | Privacyverklaring   

Mondzorg Marcel Verhoog
NVVP
NVM
NVOI
Kwaliteitsregister Mondhygienisten